Aktywność gospodarcza podejmowana przez każdego Przedsiębiorcę we współczesnym świecie narażona jest na szereg czynników i zagrożeń związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa zarówno w makro jak i mikro skali. Angażowane zasoby i środki do działalności biznesowej jak np. produkty, inwestycje, kooperanci, wspólnicy, inwestorzy czy też sami pracownicy mogą, oprócz generowania spodziewanych benefitów nieść szereg mniej lub bardziej zdefiniowanych zagrożeń. Dokładna i szeroka analiza otoczenia biznesowego danego przedsiębiorstwa może przyczynić się do zidentyfikowania i ograniczania stosownych ryzyk związanych z procesem podejmowania decyzji i tym samym być realnym wsparciem dla Przedsiębiorcy w procesie zarządczym. „Ubezpieczenia w bezpieczeństwa” danego przedsiębiorstwa mają optymalizować ryzyko gospodarcze, komplementując odpowiednio całościowy proces zarządzania przedsiębiorstwem.

Eksperci SECURUS MUNDI posiadają odpowiednie i wieloletnie kwalifikację zawodowe aby realnie wspierać Przedsiębiorcę w przygotowaniu i zaimplementowaniu programu ubezpieczeniowego, odpowiadającego na bieżące jak i przyszłe jego potrzeby.

Proponujemy aby implementacja proponowanych przez nas rozwiązań była podzielona na odpowiednie etapy:

  1. Analiza sytuacji bieżącej i czynników związanej ze specyfiką prowadzonej działalności i ocena potrzeb w zakresie ubezpieczeń,
  2. Zdefiniowanie rodzajów ryzyk, obszarów ich oddziaływania w kontekście ubezpieczeniowym oraz możliwości ich ograniczenia,
  3. Opracowanie programu ubezpieczeniowego opartego o analizę potrzeb i rekomendacji Ekspertów SECURUS MUNDI,
  4. Wskazanie i rekomendacje dla Podmiotu rynku ubezpieczeniowego, który będzie realizował założenia programowe,
  5. Wdrożenie proponowanych rozwiązań (Kompleksowego Programu Ubezpieczeniowego) i reagowanie na bieżące potrzeb Przedsiębiorcy.

Korzyści dla Przedsiębiorcy wynikające ze współpracy:

  • Wsparcie niezależnego eksperta w obszarze ubezpieczeń,
  • Dokonanie audytu przedsiębiorstwa w kontekście kompleksowego programu ubezpieczeniowego,
  • Realne wsparcie na etapie konstrukcji i implementacji programu ubezpieczeniowego,
  • Optymalizacja zagrożeń i kosztów funkcjonowania proponowanych rozwiązań.