Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) wprowadza rozwiązania zmieniające w określonym zakresie dotychczasową praktykę zarządzania danymi osobowymi – inspektor ochrony danych (IOD), obowiązek zgłaszania naruszeń, ocena skutków planowanych operacji przetwarzania (DPIA), czy też bezpośrednia odpowiedzialność podmiotu przetwarzającego dane i system sankcji to poważne wyzwania w działalności przedsiębiorców.

Wydaje się, że RODO porządkuje dotychczasowe horyzontalne rozwiązania w UE i znacząco wzmacnia pozycję obywatela udostępniającego swoje dane. Recepcja przepisów na grunt krajowy powoduje konieczność przygotowania każdego przedsiębiorcy, dysponującego wrażliwymi danymi klientów, do odpowiedzialnego przetwarzania takich informacji.

Proponujemy wsparcie eksperckie przy wdrażaniu przedsięwzięć których celem, jest wzmocnienie zdolności przedsiębiorcy do skutecznego konkurowania na rynku poprzez poprawę świadomości obowiązków wynikających z RODO oraz wdrożenie wymaganych prawem procedur i praktyk zapewniających optymalną ochronę danych osobowych, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym (RODO):

  • zdefiniowanie zagrożeń i analiza sytuacji,
  • spotkania z zespołem eksperckim, specjalizującym się w danej branży,
  • spotkania z doradcami doświadczonymi w danej dziedzinie,
  • szkolenia, treningi, ćwiczenia,
  • rekomendacje rozwiązań technicznych,
  • rekomendacje przedsiębiorstw.

Biorąc pod uwagę, że RODO zobowiązuje podmioty przetwarzające dane osobowe do stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z prawem, jednakże pozostawia do decyzji przedsiębiorcy dobranie właściwych rozwiązań w tym zakresie (na podstawie dokonanej przez nich oceny ryzyka związanego z przetwarzaniem danych), poprawne wdrożenie zasad wynikających z RODO stanowi poważne wyzwanie w działalności.