Zarządzanie oraz administrowanie bezpieczeństwem łączy w sobie wiele pokrewnych specjalizacji. Aby skutecznie monitorować poziom bezpieczeństwa oraz zarządzać incydentami, niezbędnym jest wdrażanie i ciągła modernizacja technologii.

Nasz zespół stanowi grupa ekspercka z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym w branży wielopłaszczyznowych zaawansowanych systemów bezpieczeństwa zarówno osób jak i mienia. Prowadziliśmy między innymi projekty w poniższych zakresach:

 • Systemy antydronowe
 • Radary naziemne
 • Drony autonomiczne
 • SSWiN (Systemy Sygnalizacji Włamania i Napadu)
 • CCTV (Telewizji Dozorowej)
 • SKD (Kontroli Dostępu)
 • SSAP (Systemy Sygnalizacji Alarmów Pożarowych)
 • SO (Systemy Oddymiania)
 • DSO (Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze)
 • SGG (Systemy Gaszenia Gazem (FM-200)

Z racji dobrze zorganizowanych i funkcjonujących struktur decyzyjnych posiadamy dużą swobodę oraz dynamikę działania w zakresie:

 • audyt elektronicznych systemów zabezpieczeń informacji, ze szczególnym uwzględnieniem informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych,
 • nadzór techniczny przy budowie elektronicznych systemów zabezpieczeń stref ochronnych (Kancelarii Tajnych, Kancelarii Kryptograficznych oraz Pomieszczeń Niejawnych Systemów Teleinformatycznych),
 • ocena funkcjonalności wykonanych technicznych systemów zabezpieczeń,
 • opracowywanie projektów i dokumentacji technicznych elektronicznych systemów zabezpieczeń,
 • ocena poprawności i funkcjonalności działania elektronicznych systemów zabezpieczeń z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia zespołu Rzeczoznawców Systemów Technicznego Zabezpieczenia Osób i Mienia oraz Zarządzania Bezpieczeństwem,
 • rekomendacja podmiotów gospodarczych świadczących usługi w zakresie instalacji oraz serwisu systemów zabezpieczeń technicznych,
 • rekomendacja urządzeń oraz systemów zabezpieczeń.

Nasi eksperci posiadają odpowiednie kwalifikacje merytoryczne do wykonywania swoich funkcji, ze szczególnym uwzględnieniem poświadczeń bezpieczeństwa upoważniających do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą tajne oraz:

 • świadectwo kwalifikacji personelu lotniczego VLOS i BVLOS,
 • certyfikat specjalisty Ground Based Radar Navtech FMCW,
 • świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego Tajne i NATO SECRET,
 • autoryzacja zgodnie z z NO-04-A004 SA1,SA2,SA3,SA4 oraz zgodnie z PN-EN50131 Stopień (Grade) 1,2,3,4,
 • autoryzację wydana przez Zakład Technicznej Ochrony Mienia "TECHOM",
 • wpis na listę pracownika zabezpieczenia technicznego PZT,
 • Certyfikat Rzeczoznawcy ds. ochrony osób i mienia , zarządzanie bezpieczeństwem (Polska Izba Ochrony).